1.261 medewerkers wereldwijd
57 landspecifieke oplossingen
Klantenservice in 7 talen
60 nationaliteiten
56 % vrouwen
4.000 geïntegreerde partners
33 jaar ervaring
55.000 klanten wereldwijd

Bedrijfsnaam:
Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Directie:
Oliver Wagner (voorzitter)
Andreas Hagenbring

Voorzitter van de raad van commissarissen:
Remco Steenbergen, Deutsche Lufthansa AG

Hoofdkantoor:
Neu-Isenburg, Duitsland

Oprichting:
1989

Licenties:
UATP, Visa, Mastercard

Status:
Betalingsinstelling onder toezicht van de BaFin

Afwikkelingsvolume wereldwijd:
€ 14,2 miljard

Afgewikkelde transacties wereldwijd:
74,1 miljoen

Beveiligingsvereisten voor de verlening van betalingsdiensten

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH is een erkende betalingsinstelling overeenkomstig artikel 10 lid 1 ZAG (de Duitse wet op het toezicht op betalingsdiensten) en is als zodanig onderworpen aan de voorschriften van de ZAG en het toezicht van de federale financiële toezichthoudende autoriteit (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).

Overeenkomstig artikel 17 ZAG – Beveiligingsvereisten voor de ontvangst van geldmiddelen in het kader van de verlening van betalingsdiensten – moeten in het kader van betalingsdiensten ontvangen geldmiddelen van gebruikers van betalingsdiensten of andere betalingsdienstaanbieders door Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH worden beveiligd. Zij mogen niet worden vermengd met andere middelen en worden op een derdenrekening bij een veilige kredietinstelling geplaatst of in veilige liquide middelen belegd, mits zij aan het einde van de werkdag volgend op de dag van ontvangst nog in handen van de betalingsinstelling zijn. Als alternatief kunnen de geldbedragen door een verzekering of een andere vergelijkbare garantie bij een derde instelling die binnen het toepassingsgebied van deze wet gemachtigd is om zaken te doen, worden gedekt ter hoogte van het bedrag dat overeenkomt met het bedrag dat zonder de verzekering of de andere vergelijkbare garantie gescheiden geboekt zou moeten worden.

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH voldoet aan de wettelijke beveiligingseisen volgens artikel 17 ZAG door de hierboven beschreven geldmiddelen van de klant veilig te stellen door middel van een bankgarantie.

De borg is UniCredit Bank AG, Am Tucherpark 16, D-80538 München.

De inschrijving van Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in het register van betalingsinstellingen overeenkomstig artikel 43 van de ZAG kunt u oproepen via website van de BaFin

Land & Taal

Selecteer een land en taal hieronder

Europa

Bulgarije
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Roemenië
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Slovakia
Poland
Sweden
Portugal
Spain

Amerika

Verenigde Staten
Canada
Colombia
Guatemala
Brazil
Mexico
Costa Rica
Chile
Dominican Republic
Argentina
El Salvador

Asia Pacific

Australië
Filipijnen
India
Japan
Maleisië
Nieuw-Zeeland
Thailand
South Korea
Indonesia
Singapore
Hong Kong (China)

Midden-Oosten

Israel

Afrika

South Africa