Bij AirPlus International hebben we een verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten, aandeelhouders, gemeenschappen en ten opzichte van elkaar. We houden ons aan de hoogste ethische normen, wat wordt weerspiegeld in de Lufthansa Group Code of Conduct, die ook van toepassing is op AirPlus.

AirPlus moedigt alle werknemers en externe klokkenluiders aan vermoedelijk wangedrag en overtredingen van de compliance-regels met betrekking tot de activiteiten van AirPlus te melden en biedt beschermende maatregelen om personen in staat te stellen dergelijk gedrag of dergelijke overtredingen te melden zonder angst voor represailles.

Medewerkers worden aangemoedigd om hun stem te laten horen via verschillende beschikbare kanalen. Dit is terug te vinden op ons intranet, samen met uitgebreide informatie over de manier waarop men zorgen en vermoedens kan uiten.

Bovendien, als u als externe partij redelijke gronden hebt om te vermoeden dat onze werknemers of personen die namens AirPlus handelen compliance-overtredingen begaan, zoals:

  • Schendingen van mensenrechten (kinderarbeid, dwangarbeid of moderne slavernij, ongelijke kansen, niet naleven van verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, schendingen van de vrijheid van vereniging, niet toekennen van een passend loon, enz.)
  • Schendingen van milieuverplichtingen
  • Economische misdrijven (corruptie, fraude, verduistering, witwassen van geld, etc.)
  • Inbreuken op mededingings-, antitrust- en staatssteunwetgeving
  • Handel met voorkennis of marktmanipulatie
  • Belangenvermenging
  • Inbreuken op embargo- of exportcontrole
  • Inbreuken op gegevensbescherming en informatiebeveiliging,

gebruik dan onze onderstaande klokkenluiderskanalen. Uw informatie kan helpen om risico's in een vroeg stadium te identificeren en sancties en schade aan onze reputatie te voorkomen.

Informatie over risico's met betrekking tot mensenrechten, schendingen van mensenrechten of de schending van milieurisico's zal door de Lufthansa Group worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het reglement van de Lufthansa Group krachtens sectie 8 van de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz).

U bent niet verplicht om uzelf te identificeren wanneer u een melding doet. Alle ontvangen informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) en de toepasbare nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

AirPlus beschermt de identiteit van de klokkenluiders alsmede van personen die het onderwerp van een melding zijn en andere personen die in een melding worden genoemd, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toelaat. Als u een contactmogelijkheid hebt opgegeven (bijvoorbeeld door een anonieme postbus in het elektronische klokkenluidersysteem in te stellen), ontvangt u een ontvangstbevestiging. Vervolgvragen die kunnen ontstaan tijdens het onderzoek van een melding zullen via hetzelfde kanaal worden behandeld. U wordt dan op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van uw melding en van de uitkomst van het onderzoek.

Elektronische klokkenluidersysteem

Met behulp van ons elektronische klokkenluidersysteem kunt u eenvoudig, veilig en desgewenst anoniem een incident melden. Via dit systeem kunt u gecodeerde en beveiligde berichten sturen naar het Corporate Compliance Office. Deze instantie is operationeel 24/7 en beschikbaar in 11 talen:

Toegang tot het systeem

Ombudsdienst

De ombudsdienst bestaat uit een freelance advocaat die geen werknemer is van AirPlus. Als neutrale en onafhankelijke contactpersoon neemt de ombudspersoon uw klachten schriftelijk of telefonisch in behandeling. Indien u dit wenst, stuurt de ombudspersoon uw melding anoniem door naar het Corporate Compliance Office.

Contactformulier

Dr. Rainer Buchert
Buchert Jacob Partner Attorneys at Law
Tel.: +49 69 710 33 33 0
Tel.: +49 6105 92 13 55
Fax: +49 69 710 34 44 4
kanzlei(at)dr-buchert.de
www.dr-buchert.de/en/ombudsman/

Adres:
Kaiserstrasse 22
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Om contact op te nemen met onze ombudsdienst vanuit Duitsland of vele andere landen kunt u het gratis nummer bellen: +800 5757 6868

E-mail
humanrights@dlh.de

Postadres
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft
Human Rights and Discrimination Prevention, FRA CG/H
Lufthansa Aviation Center
Airportring
60546 Frankfurt / Main
Duitsland

Externe meldkanalen van de autoriteiten

Klokkenluiders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de externe meldkanalen (bijvoorbeeld, in Duitsland, de federale overheid bij het Federal Office of Justice, de Federal Financial Supervisory Authority en het Federal Cartel Office alsmede eventuele aanvullende externe meldkanalen op regionaal niveau). AirPlus kan in dit verband geen verantwoordelijkheid nemen of beschermende maatregelen garanderen.

Land & Taal

Selecteer een land en taal hieronder

Europa

Bulgarije
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Noorwegen
Oostenrijk
Poland
Portugal
Roemenië
Slovakia
Spain
Sweden
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk

Amerika

Argentina
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
El Salvador
Guatemala
Mexico
Nicaragua
Panama
Verenigde Staten

Asia Pacific

Australië
Filipijnen
Hong Kong (China)
India
Indonesia
Japan
Maleisië
Nieuw-Zeeland
Singapore
South Korea
Thailand

Midden-Oosten

Israel

Afrika

South Africa