board icn-card check download facebook globe linkedin links links1 login mail paper pfeil pfeil_dropdown icn-phone print rechts rechts1 schluessel suche telefon twitter x xing youtube Information Outlook / Mail Google+
 

Bel ons!

Als je vragen hebt of meer informatie nodig hebt, bel dan naar het AirPlus Service team
+31(0)20 79 5.23 00
Contacteer ons online
To top
Modern gebouw met zon

AirPlus gegevensbescherming

 

AirPlus gegevensbescherming:

1. Uw gegevens in goede handen

Met de volgende informatie over de gegevensbescherming willen wij u eenvoudig uitleggen wat met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt als u onze internetpagina bezoekt.

2. Algemene aanwijzingen

Persoonsgerelateerde gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar onze verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens die u onder deze tekst kunt vinden.

3. Gegevensverzameling op onze internetpagina

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens op deze internetpagina?

Provider en verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van de AirPlus-internetpagina is:

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Dornhofstraße 10
D-63263 Neu-Isenburg
Duitsland

Tel: +31(0)20 79 5.23 00
E-mail: amsterdam@airplus.com

Directie: Patrick W. Diemer (voorzitter), Andreas Hagenbring
Voorzitter van de Raad van Toezicht: Ulrik Svensson
Registerrechtbank: Amtsgericht Offenbach/Main, HRB 8119

4. Hoe verzamelen wij de gegevens?

Als u onze internetpagina bezoekt, registreert ons systeem bij iedere oproep van onze internetpagina automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de oproepende computer. Daarbij worden de volgende gegevens ('technische informatie') verzameld:

 • informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • het besturingssysteem van de gebruiker
 • de internet-service-provider van de gebruiker
 • het IP-adres van de gebruiker
 • datum en tijd van de oproep
 • internetpagina's van waar het systeem van de gebruiker op onze internetpagina terecht komt
 • nternetpagina's die door het systeem van de gebruiker via onze internetpagina's worden opgeroepen

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. De gegevens worden niet samen opgeslagen met de andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker.

Daarnaast kunnen van u gegevens worden verzameld die u ons meedeelt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

5. Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij verzamelen en gebruiken technische informatie ten behoeve van de netwerkveiligheid (bijv. om cyberaanvallen te kunnen bestrijden) en de marketing en om de vereisten van onze gebruikers beter te kunnen begrijpen, maar ook om onze internetpagina voortdurend te verbeteren en de internetpagina überhaupt aan de betreffende gebruiker beschikbaar te kunnen stellen.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logfiles is art. 6 lid 1 sub f AVG.

6. Gebruik van cookies

Deels maken de internetpagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn 'sessie-cookies'. d.w.z. dat zij na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist worden. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om u bij een volgend bezoek weer te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en deze cookies alleen in individuele gevallen toestaan, cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij de deactivering van cookies kan het gebruik van deze internetpagina's beperkt zijn.

Cookies die vereist zijn voor het elektronische communicatieproces of de beschikbaarstelling van bepaalde functies, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De provider van internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Cookies voor de analyse van het surfgedrag worden in deze verklaring inzake gegevensbescherming apart behandeld.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 

Naam Gebruiksdoeleinde Opslagduur
_gat_UA Deze Google Analytics-cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de hoeveelheid aanvragen m.b.t. hun servers te bewaken. 1 minuut
_ga Deze Google Analytics-cookie wordt gebruikt door Google Analytics om de hoeveelheid aanvragen m.b.t. hun servers te bewaken. 2 jaar
_gid Met deze Google Analytics-cookie kan de gebruiker worden geïdentificeerd. 1 dag
AL_SESS-S Met behulp van deze cookie wordt de gebruiker van de internetpagina een eenduidige ID toegewezen. Aan de hand van deze cookie kan de gebruikerssessie worden geïdentificeerd om eventueel al voorhanden sessies te kunnen voortzetten. Einde van de sessie
aplus_country Met behulp van deze cookie wordt het door de gebruiker geselecteerde land opgeslagen. 1 jaar
aplus_language Met behulp van deze cookie wordt de door de gebruiker geselecteerde taal opgeslagen. 1 jaar
apluscountryflag Met behulp van deze cookie wordt de vlag van het door de gebruiker geselecteerde land opgeslagen. 1 jaar
apluscountryname Met behulp van deze cookie wordt de naam van het door de gebruiker geselecteerde land opgeslagen. 1 jaar
cb-enabled Met deze cookie wordt gecontroleerd of de gebruiker zich akkoord heeft verklaard met de verklaring inzake de gegevensbescherming. 1 jaar
alertId Met deze cookie wordt gecontroleerd of de gebruiker een mogelijke melding in de bovenste balk van de internetpagina heeft gesloten. 1 jaar
pactive Met behulp van deze cookie wordt vastgesteld of de gebruiker de login-balk van het AirPlus zakenreizenportaal heeft uit- of ingeklapt. 1 jaar
aplus_fold Met deze cookie wordt gecontroleerd of de gebruiker in de mobiele weergave de contactbalk heeft uit- of ingeklapt. 1 jaar
 

7. Analyse-tools en tools van derdenaanbieders

Bij een bezoek aan onze internetpagina kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd.

Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt in de regel anoniem en kan niet naar u toe terug gevolgd worden.

Deze internetpagina maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde 'cookies'. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en zo een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen.

U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de onderstaande link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Daardoor wordt een 'opt-out-cookie' geïnstalleerd, zodat daarna bij uw bezoek aan deze internetpagina geen registratie van uw gegevens plaatsvindt: Opt out of Google Analytics. Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics verwijzen wij naar de verklaring inzake de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Het gebruik van Google-Analytics geschiedt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De aanbieder van de internetpagina heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn internetpresentatie als zijn reclame te kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar punt 16 'Google Analytics'.

8. Social media plug-ins

Op onze internetpagina maken wij met een soort 'twee-klik-oplossing' gebruik van de volgende social media plug-ins:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • Xing

Bij de 'twee-klik-oplossing' worden uw gegevens pas na een eerste activering (akkoordverklaring) van de betreffende plug-in overgedragen aan de betreffende social media-onderneming.

Deze internetpagina maakt daarvoor gebruik van de 'Social Sharing Button' van het c’t magazin-project 'Shariff' en beschermt daarmee de privésfeer van de bezoeker tegen de nieuwsgierigheid van sociale netwerken zoals Facebook, Google+ en Twitter. De bezoeker kan volstaan met één klik om een pagina te delen met vrienden.

Met Shariff kunt u gebruik maken van Social Media zonder uw privésfeer onnodig in gevaar te brengen. Het c’t-project Shariff vervangt de gebruikelijke 'deelknoppen' van de sociale netwerken en beschermt uw internetgedrag tegen nieuwsgierige blikken. Toch is een enkele klik op de knop voldoende om informatie te delen met anderen.

De gebruikelijke Social-Media-knoppen transfereren deze gebruikersgegevens bij elke oproep naar Facebook & Co. en geven de sociale netwerken exacte informatie over uw internetgedrag (user tracking). Daarvoor hoeft u niet aangemeld of lid van het netwerk zijn. Een Shariff-knop daarentegen brengt het directe contact tussen sociaal netwerk en bezoeker pas tot stand als de bezoeker actief de 'share-knop' aanklikt. Daarmee voorkomt Shariff dat u met elke bezochte internetpagina een spoor achterlaat.

Wij wijzen erop dat AirPlus noch kennis over of invloed heeft op de wijze waarop sociale netwerken met de door u gedeelde informatie omgaat en of deze informatie aan andere internetpagina's ter beschikking wordt gesteld. AirPlus adviseert, de betreffende aanwijzingen inzake de gegevensbescherming zorgvuldig te lezen.

De principiële beschikbaarstelling van de plug-ins op onze internetpagina is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang inzake marketingdoeleinden, art. 6 lid 1 sub f AVG.

9. Gebruik van de aangeboden diensten op onze internetpagina

Op onze internetpagina bieden wij aanvullende diensten aan. Om deze diensten te kunnen verlenen, moeten wij persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker of van onze klant verzamelen en verwerken.

9.1 Contactformulier

Op onze internetpagina bieden wij u de mogelijkheid om via een contactformulier contact met ons op te nemen. Voor het beantwoorden van uw aanvraag hebben wij uw aanspreektitel, naam en voornaam, firmanaam evenals uw e-mailadres nodig. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt en het vakje 'Telefonisch antwoord' aanvinkt, bellen wij u graag terug om uw aanvraag te beantwoorden. U kunt vrijwillig uw adres aangeven om de toewijzing en de bewerking van uw aanvraag te vergemakkelijken.

Alle binnen het kader van het contactformulier verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van uw aanvraag. Hiervoor kan het vereist zijn dat wij uw aanvraag samen met uw gegevens doorgeven naar de betreffende AirPlus-maatschappij die u als klant begeleidt.

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen voor bewerking van de aanvraag en voor eventuele vragen dienaangaande. Deze gegevens worden door ons niet doorgegeven.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt dus uitsluitend in verband met de vervulling van een contract, waarvan de contractpartij de betreffende persoon is, of voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op aanvraag van de betreffende persoon (art. 6 lid 1 sub f AVG).

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens worden gewist, zodra het doel voor de gegevensopslag komt te vervallen (bijv. na afgesloten bewerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name archiveringstermijnen – blijven onverlet.

9.2 Registratie voor de klanten portal

U kunt zich registreren in onze klanten portal om aanvullende functies te gebruiken. De daarvoor ingevoerde gegevens gebruiken wij enkel voor de authentificatie. De voor de registratie verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. In het andere geval zullen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, bijv. bij de omvang van de aanbieding of bij technisch vereiste wijzigingen, sturen wij u een e-mail naar het bij de registratie vermelde e-mailadres om u te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens geschiedt in verband met de vervulling van een contract, waarvan de contractpartij de betreffende persoon is, of voor de uitvoering van voorcontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op aanvraag van de betreffende persoon (art. 6 lid 1 sub f AVG).

De bij de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u in het klantenportaal geregistreerd bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke archiveringstermijnen blijven onverlet.

10. Wanneer wissen wij uw gegevens?

Uw persoonsgerelateerde gegevens worden gewist, zodra ze niet langer vereist zijn voor het genoemde doel. Het kan daarbij gebeuren dat persoonsgerelateerde gegevens worden bewaard gedurende de periode waarin claims tegen Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH kunnen worden ingediend (wettelijke verjaringstermijn van drie tot dertig jaar).

Bovendien worden de persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen voorzover en zolang Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH hiertoe wettelijk verplicht is. Overeenkomstige bewijs- en archiveringsplichten resulteren onder andere uit het Duitse wetboek van koophandel, de Duitse algemene wet inzake rijksbelastingen en de Duitse wet inzake het witwassen van geld. De bewaringstermijnen bedragen dienovereenkomstig tot tien jaar.

11. Welke rechten heeft u ten aanzien van uw gegevens?

Voor Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH is het van groot dat verwerkingsprocessen fair en transparant zijn. Wij vinden het dan ook belangrijk dat betrokken personen naast het recht op herroeping bij bestaand van de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende rechten kunnen uitoefenen:

 • recht op informatie, art. 15 AVG
 • recht op correctie, art. 16 AVG
 • recht op schrapping ('recht om vergeten te worden'), art. 17 AVG
 • recht op beperking van de verwerking, art. 18 AVG
 • recht op dataportabiliteit, art. 20 AVG

Voor de uitoefening van uw recht kunt u per e-mail contact met ons opnemen onder datenschutz@airplus.com . Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgerelateerde gegevens volgens art. 6 lid 1 sub f AVG zullen verwerken om uw verzoek te kunnen bewerken en u te kunnen identificeren.

12. Herroepingsrecht volgens art. 21 AVG

U heeft het recht, om redenen die resulteren uit uw bijzondere situatie, de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, die wordt uitgevoerd op grond van art. 6 lid 1 sub e of f AVG, te allen tijde te herroepen. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen baserende profilering.

De functionaris voor gegevensbescherming verwerkt uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer, tenzij hij dwingend beschermenswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor de validering, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken.

Als uw persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden ten behoeve van directe reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, indien dit met dergelijke directe reclame in verbinding staat.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van de directe reclame, zullen uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer voor deze doelen worden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om binnen het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG – uw herroepingsrecht door middel van geautomatiseerde processen uit te oefenen waarbij technische specificaties worden gebruikt.

13. Het recht tot indienen van een klacht

Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke inspectiedienst.

De voor ons verantwoordelijke inspectiedienst bereikt u onder:

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163
D-65021 Wiesbaden

Telefoon: +49 611 1408 - 0
Telefax: +49 611 1408 - 611

14. Link naar de aanbiedingen van AirPlus in sociale netwerken

Bij de koppeling van airplus.com naar een van onze aanbiedingen in sociale netwerken, bijv. op onze Facebook-pagina, betreft het een eenvoudige link naar pagina's van andere aanbieders. Bij een dergelijke link transfereren wij geen persoonsgerelateerde informatie naar deze andere aanbieders. AirPlus wil u er echter op wijzen dat de online-aanbiedingen van derden principieel de mogelijkheid hebben om in ieder geval de herkomst van een bezoek te herkennen. AirPlus heeft geen invloed op de gegevensverwerking bij derden en is daarvoor dus niet aansprakelijk in de zin van de AirPlus verklaring inzake de gegevensbescherming op internetpagina's van derden.

15. Google Analytics

Onze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics werkt met zogenaamde 'cookies' d.w.z. tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de internetpagina mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze internetpagina wordt in de regel naar een server van Google in Amerika doorgezonden en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze internetpagina is geactiveerd, kort Google uw IP-adres af voordat dit naar lidstaten van de Europese Unie of andere contractstaten buiten de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie in opdracht van AirPlus om uw gebruik van internetpagina’s te analyseren, om rapporten over de internetpagina-activiteiten samen te stellen en om AirPlus andere diensten te verlenen in verband met het internetgebruik.

Het binnen het kader van Google Analytics door de browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de plaatsing van de cookies verhinderen door een dienovereenkomstige instelling in uw browser, maar wij willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze internetpagina in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de transfer van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de internetpagina refererende gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Naast de optie om de browser add-on te installeren is er nog een alternatief om de registratie van gegevens door Google Analytics te verhinderen. Opt out of Google Analytics. Daarmee installeert u een zogenaamd opt-out-cookie dat het tracken van gegevens op deze internetpagina verhindert. De functie blijft bestaan zolang het cookie is opgeslagen. Als het cookie wordt gewist, kunt u ermee volstaan om de link opnieuw op te roepen.

Deze internetpagina maakt gebruik van Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. IP-adressen worden dus alleen maar afgekort gebruikt, zodat een directe link met personen is uitgesloten. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij naar: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of naar https://policies.google.com/?hl=nl.

16. Aanvragen

Mocht u daarnaast vragen hebben over de gegevensbescherming in verband met onze internetpagina of de daarop aangeboden diensten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH
Datenschutzbeauftragter/Data Protection Officer
Dornhofstraße 10
63263 Neu-Isenburg
E-mail: datenschutz@airplus.com

To top

Beeldrechten

Wisselen

https://www.airplus.comhttps://www.airplus.com/nl/nl/legale-informatie/privacy-statement/gegevensbescherming.html