board icn-card check facebook globe linkedin links links1 login mail paper pfeil pfeil_dropdown icn-phone print rechts rechts1 schluessel suche telefon twitter x xing youtube Information Outlook / Mail Google+
 
Onze ervaren specialisten beantwoorden graag uw vragen persoonlijk. Ga naar onze contactpagina en selecteer uw product om het juiste telefoonnummer te bellen.
Om ons te contacteren via e-mail, surf naar onze contactpagina en selecteer uw product om het juiste e-mail adres te verkrijgen.
To top
Slot dat het beveiligingsaspect van sterke klantauthenticatie (SCA) vertegenwoordigt

Neem het zekere voor het onzekere. Met AirPlus.
Nieuw in de EU: de sterke klantauthenticatie (SCA)

Wat verandert er door de EU-richtlijn PSD2?

Met de herziene Europese richtlijn voor betaaldiensten PSD2, die door de lidstaten in nationaal recht is omgezet, houdt de EU-wetgever rekening met de toenemende digitalisering van Europese betalingstransacties door de consumentenbescherming te versterken, de invoering van technische innovaties te bevorderen en de rechtszekerheid te verhogen.


Strong Customer Authentication (SCA)

Een van de kernpunten van de PSD2 is het streven naar 'sterke klantauthenticatie' (Engels: Strong Customer Authentication / SCA) die het gebruik van twee onafhankelijke identificatiefactoren voorschrijft bij de toegang tot rekeningen, bij elektronische betalingstransacties en bij de betrokkenheid van derden-dienstverleners.

Dat betekent dat online- en kaartbetalingen nu in principe moeten worden bevestigd door twee onafhankelijke kenmerken uit de categorieën kennis (bijv. wachtwoord of pincode), bezit (bijv. smartphone) en inherentie (biometrische identificatie, bijv. met behulp van een vingerafdruk). Men spreekt hierbij van de zogenaamde twee-factor-authenticatie (2FA) genoemd. Hierdoor is het kaartuitgevende instituut (issuer) in staat om de identiteit van een betaler te verifiëren, nog voordat deze een transactie autoriseert.

De gedelegeerde verordening 2018/389 van de Europese Commissie (RTS voor SCA) bevat details over de eisen die worden gesteld aan een sterke klantauthenticatie.


Algemeen toepassingsgebied van PSD2

De PSD2 geldt principieel voor alle betalingsdiensten die in de EU door Europese betalingsdienstaanbieders worden verricht. Zogenaamde 'one leg out'-transacties waarbij een 'acquirer' (verkrijger) of 'issuer' (uitgever) betrokken is die niet in de EU gevestigd is, zijn van PSD2 uitgezonderd.


Uitzonderingen in de zakelijke betaalomgeving

Voor specifieke betalingsproducten op het gebied van zakelijke betalingen voorzien de RTS' onder bepaalde voorwaarden in een catalogus van uitzonderingen op de noodzakelijkheid van de twee-factor-authenticatie om een evenredig gebruik van de SCA te waarborgen en complicaties bij B2B-betalingen te voorkomen.


Wat betekent SCA voor u?

Hieronder vindt u actuele informatie over alle relevante wijzigingen bij uw AirPlus-producten.

Voor vragen staan wij uiteraard graag tot uw beschikking.

To top

Beeldrechten

Wisselen

https://www.airplus.comhttps://www.airplus.com/be/fl/special-pages/sca/sca.html